برنامه ریزی کنکور تجربیمیتونی این صفحه رو ببندی و آینده رو بر اساس سعی و خطا بسازی و یا میتونی همین الان همراه باقی دوستانت شوی و برنامه ریزی جامع هدف درست را به همراه تجربیات چندین ساله دریافت … Read More